Zápis u jednání VH 2021-06-28 (*.PDF)
Jednací a hlasovací řád Jablon. 28-6-21 (*.DOC)
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku firmy Jablonecká exportní společnost (*.DOC)
Pozvánka VH 2021 (*.DOC)
Příloha k účet. závěrce 2020 (*.PDF)
Rozvaha 2020 (*.PDF)
Výsledovka 2020 (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady Jablonecké exportní společnosti - 2021 (*.DOC)
Zpráva likvidátorů o hospodaření společnosti v roce 2020 (*.DOC)
Zpráva likvidátorů o průběhu a ukončení likvidace společnosti k 31.12.2020, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku (*.DOC)
Dopis akcionářům k ukončení likvidace (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady 2020 (*.PDF)
Rozvaha 2019 (*.PDF)
Výsledovka 2019 (*.PDF)
Zpráva likvidátorů 2020 (*.PDF)
Zpráva likvidátorů 2018 (*.PDF)
Rozvaha 2018 (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady 2018 (*.PDF)
Zpráva likvidátorů 2017 (*.PDF)
Daňové přiznání 2017 (*.PDF)
Daňové přiznání 2017 (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady 2017 (*.PDF)
Příloha k účetní uzávěrce 2016 (*.PDF)
Rozvaha 2016 (*.PDF)
Výkaz zisků a ztráty 2016 (*.PDF)
Jednací a hlasovací řád (*.PDF)
Návrhy vypořádání (*.PDF)
Pozvánka VH (*.PDF)
Zpráva likvidátorů 2016 (*.PDF)
Příloha k účetní uzávěrce (*.PDF)
Zápis z jednání valné hromady 11.6.2014 (*.PDF)
Pozvánka na valnou hromadu (*.PDF)
Rozvaha 2013 (*.PDF)
Výsledovka 2013 (*.PDF)
Jednací a hlasovací řád (*.PDF)
Návrh na vypořádání (*.PDF)
Smlouva o výkonu funkce DR (*.PDF)
Smlouva o výkonu funkce L (*.PDF)
Smlouva o výkonu funkce P (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady (*.PDF)
Zpráva likvidátorů (*.PDF)
Příloha k účetní uzávěrce 2014 (*.PDF)
Rozvaha 2014 (*.PDF)
Výsledovka 2014 (*.PDF)
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku (*.PDF)
Zpráva likvidátorů o průběhu likvidace (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady 2015 (*.PDF)
Zápis dozorčí rady 24.6.2015 (*.PDF)
Pozvánka na valnou hromadu 2016 (*.PDF)
Jednací a hlasovací řád 23-6-16 (*.PDF)
Zpráva dozorčí rady 2016 (*.PDF)
Výkaz zisku a ztráty 2016 (*.PDF)
Zpráva likvidátorů 2015 (*.PDF)
Návrh vypořádání 2015 (*.PDF)
Rozvaha 2015 - zjednodušená (*.PDF)
Příloha k účetní uzávěrce 2015 (*.PDF)
Zápis z VH konané 23.6.2016 (*.PDF)

Jablonecká exportní společnost, a.s.
v likvidaci

Jablonecká exportní společnost, a.s.